Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Z POWODU REMONTU, OD 1 CZERWCA DO ODWOŁANIA, W SOBOTY LABORATORIUM NIECZYNNE. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Kierownik: lek. Kinga Moskal
Pielęgniarz oddziałowy: mgr Mariusz Stachowiak

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 502
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 510 


Perosnel medyczny

W SOR w chwili obecnej pracuje 13 lekarzy, w tym 7 etatowych asystentów i 6 lekarzy współpracujących z oddziałem w ramach dyżurów medycznych, 1 magister zdrowia publicznego ze specjalnością ratownictwo medyczne, 24 pielęgniarki i pielęgniarze, 10 sanitariuszek szpitalnych, 5 sekretarek medycznych.

Asystenci oddziału to:

 •  1 specjalista medycyny ratunkowej i specjalista w chirurgii ogólnej,
 •  1 specjalista medycyny ratunkowej i specjalista w chorobach wewnętrznych,
 •  2 lekarzy chirurgów ogólnych, specjalistów medycyny ratunkowej,
 •  1 lekarz pediatra, anestezjolog, specjalista medycyny ratunkowej,
 •  2 specjalistów medycyny ratunkowej.

Lekarze współpracujący w ramach dyżurów medycznych to:

 •  1 specjalista chirurgii dziecięcej,
 •  1 lekarz chirurg ogólny,
 •  1 lekarz internista, aktualnie w trakcie specjalizacji w medycynie ratunkowej,
 •  1 lekarz internista, specjalista medycyny rodzinnej,
 •  1 lekarz internista, aktualnie w trakcie specjalizacji w medycynie przemysłowej,
 •  1 lekarz medycyny, aktualnie w trakcie specjalizacji w urologii.

Personel pielęgniarski to:

 •  1 magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego,
 •  1 magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii,
 •  1 pielęgniarka dyplomowana, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego,
 •  14 pielęgniarek dyplomowanych po kursie kwalifikacyjnym do specjalizacjiz pielęgniarstwa ratunkowego,
 •  7 pielęgniarek dyplomowanych.

Charakterystyka oddziału

SOR w W. Sz. Z. w Lesznie został utworzony w czerwcu 2000 r. w ramach rządowego programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne”. Organizatorami i pierwszymi zarządzającymi oddziałem były Pani Ordynator lek. med. Wanda Szyguła, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej oraz Pani Oddziałowa piel. dypl. Halina Mielcarek. W kolejnych latach oddziałem kierował Pan Ordynator lek. med. Roman Pioterek, specjalista w chirurgii ogólnej, specjalista medycyny ratunkowej. Obecnie Ordynatorem oddziału jest lek. med. Rafał Wawrzyniak, chirurg, specjalista medycyny ratunkowej, a funkcję oddziałowego pełni mgr piel. Mariusz Stachowiak, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego. Oddział jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Posiada 12 łóżek, w tym dwa stanowiska w obszarze wczesnej intensywnej terapii, cztery stanowiska z pełnym zakresem monitorowania podstawowych funkcji życiowych pacjenta w obszarze obserwacyjnym, dwa stanowiska w obszarze konsultacji i cztery stanowiska w obszarze terapii natychmiastowej, w tym jedno stanowiskodla niemowląt i małych dzieci. Oddział dysponuje również salą resuscytacyjno-zabiegową z dwoma stanowiskami do prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowo - mózgowej pacjentów oraz salą opatrunków gipsowych. W strukturach oddziału funkcjonuje poza tym komora dekontaminacyjna, hala dla ambulansów zespołów ratownictwa medycznego oraz lądowisko dla śmigłowców HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zadania oddziału

 

Zgodnie z wytycznymi „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2010 - 2013” dla Województwa Wielkopolskiego oddział świadczy usługi medyczne chorym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego mieszkającym lub przebywającym w jego rejonie operacyjnym, obejmującym Miasto Leszno i powiaty: leszczyński ziemski, gostyński i rawicki. W oddziale również zaopatrywani są chorzy z powiatów ościennych, niebędących w jego rejonie operacyjnym, w tym głównie mieszkańcy powiatów: wschowskiego, górowskiego, w mniejszej ilości z powiatu kościańskiego. Rocznie w oddziale pomoc medyczną uzyskuje średnio 25 000 pacjentów, z czego około 25% wymaga leczenia ratunkowego w SOR. Poza tym oddział aktywnie uczestniczy w pracach Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, współpracujez innymi służbami ratunkowymi (szczególnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Komendą Miejską Policji) oraz z Centralną Szkołą Szybowcową Aeroklubu Polskiego. Ponadto prowadzi w oparciu o posiadane akredytacje szkolenie przed i podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w zakresie medycyny ratunkowej.

Osiągnięcia oddziału

Największym sukcesem oddziału w krótkim, dziesięcioletnim okresie działalności jest:

 • Stworzenie licznego i dobrze wyszkolonego w zakresie medycyny ratunkowej zespołu medycznego. Wszyscy asystenci oddziału są w chwili obecnej specjalistami medycyny ratunkowej (7 lekarzy), a znakomita większość personelu pielęgniarskiego posiada w różnym zakresie wykształcenie specjalistyczne z medycyny ratunkowej lub w dziedzinach pokrewnych,
 • Zbudowanie w swoim rejonie operacyjnym sprawnie funkcjonującej i pozostającej względem siebie w prawidłowych relacjach sieci jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • Rozwinięcie struktur oddziału ratunkowego zgodne z obecnie obowiązującymi wymogami polskiego prawa,
 • Osiągnięcie poziomu medycznego i sprzętowo-technicznego oddziału pozwalającena świadczenie usług w zakresie leczenia ratunkowego na poziomie europejskim,
 • Nawiązanie bardzo dobrej współpracy z lokalnymi jednostkami Straży Pożarnej, Policji oraz instytucjami samorządowymi.

Zaplecze diagnostyczno - medyczne

Oddział  posiada na swoim wyposażeniu specjalistyczny sprzęt niezbędny do ratowania chorych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym między innymi:

 • Nowocześnie wyposażone dwa stanowiska wczesnej intensywnej terapii oraz cztery stanowiska monitorowania chorego w zakresie wydolności podstawowych funkcji życiowych (respiratory, nowoczesne defibrylatory i monitory, kapnografy, puls oksymetry, aparaty EKG itd.),
 • Dwa stanowiska resuscytacyjno-zabiegowe pozwalające na prowadzenie działań  w zakresie podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych zarówno wobec pacjentów urazowych, jak i nieurazowych (wózki reanimacyjne, respiratory, kolumny anestezjologiczne, defibrylatory, monitory, kapnografy, pulsoksymetry, zestawy do drenażu zamkniętych jam ciała, zestawy do leczenia chorego w hipotermii, zestaw do stymulacji endokawitarnej serca, zestawdo trudnej intubacji itd.),
 • Analizator parametrów krytycznych pozwalający na szybką diagnostykę krwi chorego i oznaczanie istotnych dla leczenia ratunkowego jej parametrów biochemicznych,
 • Dobrej klasy aparat USG z szerokim spektrum metodoceny ultrasonograficznej chorego,
 • Systemy informatyczne Eskulap i Impax umożliwiające sprawną rejestrację, transfer i archiwizację danych dotyczących zaopatrzenia pacjenta, w tym wyników badań biochemicznych, radiologicznych i konsultacji specjalistycznych

CERTYFIKATY