Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Ordynator: lek. Marek Kubasik
Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Jankowska

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 412
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 410


Personel medyczny

Personel lekarski:

 • lekarz specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii
 • lekarz specjalista chorób wewnętrznych i diabetolologii
 • doktor nauk medycznych specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
 • lekarz specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
 • 2 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych             
 • 3 lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

- magister rehabilitacji

Personel pielęgniarski:

 • 20 pielęgniarek w tym 2 z tytułem magistra pielęgniarstwa 

Historia Oddziału Chorób Wewnętrznych leszczyńskiego szpitala sięga 1951r. kiedy to powołano go do życia w budynku przy ul. Wałowej (aktualnie siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej), przejściowo, w okresie funkcjonowania dwóch oddziałów o tym profilu nosił nazwę II Oddziału Chorób Wewnetrznych. W listopadzie 1997r. Oddział został przeniesiony do budynku przy ul. Kiepury 45.

Pierwszym ordynatorem, który stanowisko to pełnił przez 26 lat był dr med. Jędrzej Wierzejewski (1914-1996),

w kolejnych latach Oddziałem kierowali dr Ryszard Baranowski (ordynator w latach 1977-1994),

dr Antoni Apolinarski (1946-2011- ordynator w latach 1994-2007), dr Maria Wasielica (obecny ordynator od 2007r.)

Oddział Chorób Wewnętrznych WSzZ w Lesznie jest oddziałem realizującym pełny zakres świadczeń diagnostycznych i leczniczych w zakresie chorób wewnętrznych przypisanych do II poziomu referencyjnego.

Oddział dysponuje 41 miejscami w salach 2 i 3 osobowych oraz 4 w sali intesywnego nadzoru.

Przy Oddziale funkcjonują: Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej i Bronchoskopii, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej wykonująca wysiłkowe badania EKG, 24 godzinne monitorownie EKG met. Holtera oraz dobowy pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Lekarze pracujący w Oddziale prowadzą także poradnie specjalistyczne: diabetologiczną, gastroenterologiczną, hematologiczną i reumatologiczną.

Oddział posiada akredytację do prowadzenie specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz staży z chorób wewnętrznych w ramach innych specjalizacji.

Dorobek dydaktyczny Oddziału to kilkadziesiąt specjalizacji I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych.

Zaplecze diagnostyczno-medyczne:

 • kardiomonitory z panelami do monitorowania ciśnienia tętniczego krwi i pulsoksymetrii,
  mobilne urządzenia do kardiowersji i defibrylacji.
 • bieżnia do prób wysiłkowych, zestaw do 24 godzinnej rejestracji ekg met Holtera,
 • rejestratory do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego.
 • Aparat USG
 • 3 videogastroskopy, 2 videokolonoskopy, 1 videoduodenoskop, dwa tory wizyjne do videoendoskopii, rektoskop,
 • bronchoskop, aparat do diatermii i koagulacji w osłonie argonu.

CERTYFIKATY

 

 cert hem